gov.il
ב' אדר א תשע"ו 11/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך הקלות ותיאום מס   תיאום מס לשכירים בעלי שתי הכנסות ויותר   
מדריך הקלות ותיאום מס
תיאום מס לשכירים בעלי שתי הכנסות ויותר
אילו הכנסות חייבות בתיאום מס?
קיימים שני מקרים עיקריים בהם תתבקשו לבצע תיאום מס עבור הכנסות משני מקורות או יותר, כלומר לדווח למס הכנסה על ההכנסות כדי שינוכה מכם מס הכנסה בשיעורים מופחתים:
1. אם אתם שכירים המקבלים משכורת משני מקומות עבודה שונים ויותר, או שבנוסף למשכורת אתם מקבלים גם תמיכה ממשלתית, כגון: קצבת פרישה, קצבת ילדים או כל קצבה אחרת.
2. אם יש לכם הכנסה אחת קבועה ממשכורת או מקצבה, ובנוסף קיבלתם במהלך שנת המס הכנסה נוספת, זמנית או חד פעמית
אם לא תערכו תיאום מס ינוכה מההכנסה הזמנית/חד פעמית מס מרבי בגובה 48%. ההכנסות הזמניות או החד-פעמיות שעבורן יש לבצע תיאום מס הן:
 משכורת.
 שכר סופרים.
 שכר מרצים.
 שכר אמנים.
 תשלום עבור שירותי משרד.
 קצבת פרישה.
 שכר עבור בוחנים (עצמאיים ולא שכירים).

את תיאום המס באפשרותכם לבצע בעצמכם, על ידי המעביד, או על ידי מייצגים עצמאיים כגון רואה חשבון או יועץ מס.
הגשת בקשה לתיאום והקלות במס באמצעות טופס 116
כדי לערוך תיאום או לקבל הקלות בחישוב ניכויי המס, עליכם למסור לפקיד השומה טופס 116 (בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס) מלא. באפשרותכם להוריד את הטופס מאתר רשות המסים או למלא אותו באופן מקוון, להדפיס אותו ולגשת עם הטופס החתום אל פקיד השומה.

כיצד תמלאו את טופס 116?
כדי למלא את טופס 116, עליכם להקפיד על הפרטים הבאים:
פרטים אישיים
עליכם למלא את הפרטים האישיים, כפי שנדרש מכם בטופס.

פרטים על בן/בת הזוג והכנסתו/ה
א. עליכם למלא פרטים אישיים על בני הזוג שלכם.
ב. אינכם חייבים למלא את המשבצת: בן/בת הזוג רשום/ה או לא רשום/ה.

פרטים על ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה
עליכם למלא פרטים אישיים: שם, מספר תעודת זהות ותאריך לידה של ילדיכם, בתנאי שטרם מלאו להם 19 שנה במהלך השנה בה אתם מבקשים לבצע תיאום מס.

תיאום מס בגין מספר הכנסות או בגין הכנסות מריבית/ניירות ערך/רווח מהון
עליכם לסמן את השורה: "אני מבקש לערוך לי תיאום מס בגין הכנסותיי ובגין הפרשותיי לקרן השתלמות ולתגמולים".

כך תמלאו את הטבלה בסעיף זה:

 סוג הכנסה
 • עליכם לפרט את כל סוגי ההכנסה שלכם בשנת המס.
 • ציינו במקום הראשון בטבלה את המעביד העיקרי שלכם, שמשלם לכם הכנסה קבועה.
 • אם הכנסתכם היא מסוג שכר סופרים, שכר אמנים וכו', ציינו זאת במפורש בתיבת סוג ההכנסה.
 • אם אין לכם הכנסה קבועה ממשכורת ואתם מקבלים קצבה, עליכם לציין את שם המוסד הממשלתי שנותן לכם קצבה בתור המעסיק העיקרי.
 מספר תיק ניכויים
 • עליכם למלא את המספרים של תיקי הניכויים של המעסיק שלכם. אם יש לכם יותר ממעסיק אחד, מלאו את פרטי כל המעסיקים בשורות נפרדות.
 • מספר תיק הניכויים מתחיל בספרה 9 ומופיע בתלוש השכר.
 דירוג המעביד
 • המעביד העיקרי הוא זה שמשלם לכם הכנסה קבועה.
 • אם אין לכם הכנסה קבועה ואתם מקבלים קצבה באופן קבוע, משלם הקצבה ייחשב כמעביד הקבוע, ואותו עליכם לרשום ראשון בטבלה.
 תקופת ההכנסה בשנת המס
 • עליכם לרשום את מספר החודשים בהם קיבלתם הכנסה בשנה שעבורה אתם מבקשים לעשות תיאום מס.
 • שנת מס נמשכת מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר של אותה שנה. 
 הכנסה ברוטו חודשית
 • עליכם להכפיל את סכום המשכורת החודשית שלכם במספר החודשים שעבדתם במהלך השנה.
 הכנסה ברוטו שנתית משוערת
 • עליכם לשער מהו סך כל ההכנסה שקיבלתם מתחילת שנת המס (מינואר של אותה שנה) ועד סופה (חודש דצמבר) ממעסיק זה.
 מס הכנסה שנוכה עד ליום זה
 • אינכם חייבים למלא סעיף זה.
הצהרה
לפני שאתם מגישים את הבקשה, בדקו כי אכן חתמתם על ההצהרה בחלק האחרון של הטופס, ושהוספתם תאריך.

מסמכים מאמתים שיש לצרף לבקשה
עליכם לצרף לטופס 116 את המסמכים הבאים:
 תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל מקומות העבודה שבהם עבדתם, של כל החודשים שעבורם מבוקש תיאום המס. אם אין בידכם תלושי משכורת, עליכם לצרף מסמך מהמעביד המציין את אופן ההעסקה ואת השכר.
 אם אתם מבקשים לערוך תיאום והקלות במס בתחילת השנה, עליכם להביא תלוש משכורת של חודש דצמבר של שנת המס הקודמת.
 אישורים על תשלומים אחרים שקיבלתם, כגון: שכר מרצים, שכר סופרים ושכר אמנים
 אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכיוצא בזה.
 אם במהלך השנה חל שינוי בנתונים שמסרתם, עליכם להודיע על כך למי שערך את התיאום או נתן את ההקלה במס.

לאחר שמילאתם את טופס 116
את טופס 116 המלא עליכם להגיש במשרדי מס הכנסה הקרובים למקום מגוריכם, בצירוף מעטפה עם שמכם והכתובת שאליה אתם מבקשים לשלוח את תיאום המס, באחת מהדרכים הבאות:
 הגעה אישית בשעות קבלת קהל.
 מסירה בעמדת המודיעין או אצל פקידי מחלקת תיאומי מס. 

לידיעתכם, בתקופות עומס (בעיקר בחודשים ינואר-מרץ) תתבקשו להשאיר את הטופס במעטפה במשרדי הרשות למסים.

בתום התהליך תקבלו מפקיד השומה אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה. את האישורים יהיה עליכם להעביר למעסיקים השונים.
הגשת בקשה מקוונת לתיאום ולהקלות במס
המערכת המקוונת לתיאום מס באתר רשות המסים מאפשרת לכם להגיש בקשה לתיאום ולהקלות במס ישירות דרך המחשב.

מי יכול לבצע תיאום מס באמצעות המערכת?
 מי שיש לו הכנסה ממשכורת או משכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 283,920 לשנה.
 מי שיש לו הכנסה מקצבת פרישה.
 מי שיש לו הכנסה מסוגים שונים, כמו: שכר אומנים, שכר מרצים וכו'.
 מי שמבקש הקלות או זיכויים מהסוגים הבאים: נקודת זיכוי תושב, זיכוי לאישה, זיכוי עבור ילדים, זיכוי עבור משפחה שבראשם הורה עצמאי וזיכוי עבור בן זוג ללא הכנסה.

מי לא יכול לבצע תיאום מס באמצעות המערכת?
 מי שיש לו הכנסה שאינה נמצאת ברשימת ההכנסות שמופיעות במערכת.
 מי שמבקש הקלות שלא נמנו ברשימה למעלה (פטור לקצבה, פטור לפיצוי פרישה וכו').
 מי שהכנסותיו עולות על 283,920 לשנה.
 מי שעשה תיאום מס בשנה הנוכחית, באמצעות המערכת המקוונת, באמצעות פקיד שומה או באמצעות מייצג מוסמך.
 מי שמבקש פטור לקצבה (פנסיה) או פטור לפיצויי פרישה.
 מי שמקבל קצבת פרישה (פנסיה ממעביד לשעבר או מקופת גמל) - למי שהגיע לגיל פרישה וחייב במס על כלל הכנסותיו.

במקרים אלה עליכם לפנות למשרד פקיד השומה לביצוע תיאום מס.

קבלת אישור ניכוי מס 
כדי לתאם מס באמצעות המערכת תתבקשו להזין את פרטיכם האישיים, פרטי המעסיקים או מקורות ההכנסה, ופרטי הניכויים וההקלות. שימו לב שבאפשרותכם להיעזר באשף לחישוב ההכנסה השנתית המופיע לצד הסכום בסעיף ההכנסות.
המערכת תוסיף באופן אוטומטי 10% להכנסה השנתית שלכם, כך שלא תידרשו לבצע תיאום מחדש על כל חריגה.
לאחר עדכון כל הפרטים תוכלו לשדר את הנתונים למשרד פקיד השומה. אישורי ניכוי מס, על פי מספר המעסיקים או ההכנסות שלכם, יישלחו לכתובתכם כפי שהיא מופיעה במרשמי מס הכנסה. שימו לב: אי אפשר לשנות את הכתובת באמצעות המערכת המקוונת, אלא רק בהגעה אישית לפקיד השומה. את האישורים עליכם למסור למעסיקים שלכם.
תיאום והקלות במס באמצעות המעסיק
באפשרותכם להגיש בקשה לתיאום ולהקלות במס באמצעות המעסיק שלכם. כדי לעשות זאת עליכם למלא את כרטיס העובד (טופס 101) שקיבלתם מהמעסיק עם תחילת עבודתכם או בתחילת שנת המס.
בעת מילוי הטופס הקפידו לציין מהו מקום העבודה העיקרי שלכם שממנו משולמת לכם משכורת באופן קבוע, כדי שהמעביד יערוך את חישוב המס, וינכה את המס משכרכם בהתאם.

מסמכים מאמתים שיש לצרף לבקשה
 תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל מקומות העבודה. אם אין בידכם תלושי משכורת, עליכם לצרף מסמך מהמעביד המציין את אופן ההעסקה ואת השכר.
 אישורים על תשלומים אחרים, כגון: שכר מרצים, שכר סופרים ושכר אמנים
 אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכיוצא בזה.
 אם במהלך השנה חל שינוי בנתונים שמסרתם, עליכם להודיע על כך למי שערך את התיאום או נתן את ההקלה במס.
עריכת תיאומי מס באמצעות מייצגים
מייצגים הם רואי חשבון או יועצי מס המחוברים לשע"מ (מחשב מס הכנסה), ורשאים לייצג אזרחים בתחום עריכת תיאומי מס תמורת תשלום. תיאומי מס באמצעות מייצגים מוגבלים לעובדים שהכנסתם ממשכורת נמוכה מ-188,544 ₪ בשנת המס 2014, ורק עבור סוגי ההכנסה הבאים:
 משכורת.
 שכר דירקטורים.
 שירותים ונכסים.
 שכר סופרים.
 שכר מרצים.
 שכר אמנים.
 שירותי משרד.
 מורי דרך.
 ספורטאים עצמאיים.
 בוחנים.
 קצבאות.
נושאים במדריך זה

מידע כללי

הקלות במס לזכאים

תיאום מס לשכירים בעלי שתי הכנסות ויותר

תשובות לשאלות נפוצות

תיאום מס למי שאינו שכיר

מילון מונחים

תיאום מס למי שלא עבדו בחלק משנת המס או שהחליפו מעסיקים

טבלת מדרגות מס

תיאום מס לבעלי הכנסה מריבית ורווחים מפיקדונות

 
האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
רשות המסים - מידע לשכירים
טפסים
תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס (טופס 127)
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע לשנת המס 2012 (טופס 119)
בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית (טופס 116-ב)
טופס 101 - כרטיס עובד
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה (טופס 116)
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 11/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
דיווח ותשלום ניכויים למס הכנסה
מקדמות למס הכנסה
תשלום חובות מס הכנסה
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של