gov.il
ד' אדר א תשע"ו 13/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך לביטוח בריאות ממלכתי   חובת תשלום דמי ביטוח בריאות   
מדריך לביטוח בריאות ממלכתי
חובת תשלום דמי ביטוח בריאות
 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכל תושב מדינת ישראל לקבל שירותי בריאות ממלכתיים באמצעות אחת מקופות החולים. במדריך זה תמצאו מידע על זכויותיכם במסגרת החוק, סל שירותי הבריאות, הביטוח המשלים וההתנהלות מול קופות החולים.

 
מי חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות?
כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב בתשלום דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, מלבד המקרים הבאים הפטורים מתשלום:
 עקרת בית הנשואה למבוטח ואינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
 חייל בשירות סדיר המקבל את שירותי הבריאות מצה"ל ואינו מבוטח במסגרת חוק בריאות ממלכתי. 
 אסיר או עציר השוהים בבית מאסר יותר מ-12 חודשים. 
 אסיר או עציר השוהים בבית מאסר לתקופה של 12 חודשים ושאין לו הכנסות או שהכנסותיו אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע.
 עולה חדש לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו לארץ ושאין לו הכנסות או שהכנסותיו אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע.
 מי שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא התגייס לצבא מקבל פטור ל-12 חודשים מתשלום דמי ביטוח בריאות, בתנאי שתאריך הגיוס שלו הוא לפני גיל 21 ושאין לו הכנסות או שהכנסותיו אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע.
שיעור דמי ביטוח בריאות
שיעור דמי ביטוח הבריאות שעליכם לשלם מחושב לפי גובה ההכנסות שלהם מעבודה ושלא מעבודה ובהתאם למעמדכם במוסד לביטוח לאומי: שכיר, עצמאי, לא עובד או סטודנט.

אם אין לכם הכנסות תוכלו לשלם את שיעור דמי הבריאות המינימלי

 שיעור דמי ביטוח הבריאות באתר המוסד לביטוח לאומי
איך ומתי משלמים דמי ביטוח בריאות?
אופן תשלום דמי ביטוח הבריאות משתנה בהתאם למעמדכם במוסד לביטוח לאומי:
 עבור שכירים מתבצע התשלום דרך תלוש המשכורת והאחריות לדיווח ולתשלום מוטלת על המעסיק.
 עובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ומי שאינם עובדים חייבים לשלם את דמי הביטוח בעצמם.

מועד התשלום
תשלום עבור עצמאי ומי שיש לו הכנסות שלא מעבודה הוא חודשי ומתבצע ב-15 לכל חודש עבור החודש הקודם.
תשלום עבור מי שאינו עובד, סטודנט ותלמיד ישיבה התשלום הוא רבעוני ומתבצע בתאריכים הבאים: 15 בינואר, 15 באפריל, 15 ביולי ו-15 באוקטובר.

ביצוע התשלום
את התשלום ניתן לבצע באמצעים הבאים:
 באמצעות פנקס מקדמות שנשלח על ידי המוסד לביטוח לאומי
 בכרטיס אשראי באתר המוסד לביטוח לאומי
 בכרטיס אשראי במוקד התשלומים הטלפוני: 08-6509911
 בכרטיס אשראי במוקד טלפוני ארצי: 6050* 
 הוראת קבע בבנק
 הסדר החוב באמצעות המחאות - מתבצע ישירות מול סניף המוסד לביטוח לאומי
איך משלמים לעובדים במשק בית?
כל מי שמעסיק בביתו עובד במשק בית חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ובכללם דמי ביטוח בריאות עבור העובד. לביצוע התשלום יש לפתוח תיק מעסיק במוסד לביטוח לאומי.
התשלום מתבצע פעמיים בשנה:
 ב-10 ביולי: עבור חודשי העבודה ינואר - יוני שקדמו למועד הדיווח.
 ב-10 בינואר: עבור חודשי העבודה יולי - דצמבר שקדמו למועד הדיווח.

 מדריך להעסקת עובדים במשק בית
נושאים במדריך זה

מה נכלל בביטוח בריאות ממלכתי?

ביטוחים משלימים

סל שירותי בריאות

חובת תשלום דמי ביטוח בריאות

שירותי בריאות בחו"ל

קופות החולים והמעבר בין הקופות

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
אתר נציב קבילות לחוק ביטוח ממלכתי
רשימת לשכות הבריאות
פנייה לועדת ערר לקבלת מימון לשירות רפואי בחו"ל
שאלות ותשובות בנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי
רשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות (2013)
טפסים
בקשה להחזר דמי ביטוח ו/או דמי ביטוח בריאות-659
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 13/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של