gov.il
ט"ז כסלו תשע"ו 28/11/2015
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך זכויות לאנשים עם מוגבלות   גמלאות וקצבאות ביטוח לאומי   
מדריך זכויות לאנשים עם מוגבלות
גמלאות וקצבאות ביטוח לאומי
 
המוסד לביטוח לאומי מופקד על ביטחונם הסוציאלי של אזרחי מדינת ישראל ומבטיח אמצעי מחיה לאזרחים שעקב נכותם או פגיעה בהם קופחה פרנסתם, והם זקוקים לעזרה יום-יומית ולהשגחה. באזור זה מפורטות כל הקצבאות והגמלאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם מוגבלות, וקישורים לטפסים שיש למלא כדי לתבוע אותן.
 
גמלאות נכות
קצבת נכות
כל אזרח מעל גיל 18 המוגדר נכה, זכאי לקצבת נכות, אם עקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או משתכר פחות מרבע מן השכר הממוצע. אישה עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50% לפחות בשל נכותה, זכאית גם היא לקצבת נכות.


התיקון החדש בחוק
בהתאם להחלטת ועדת לרון, תוקן חוק הביטוח הלאומי על מנת לעודד מקבלי קצבת נכות לצאת לעבוד. עיקרי התיקון:
 הסכום הכולל שמקבל אזרח המוגדר נכה עבור עבודה וקצבה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה.
 נקבעו ארבע דרגות אי-כושר: 60%, 65%, 74% ו100%.
 דרגת אי-כושר יציבה של היוצאים לעבוד לא נבדקת מחדש.
 היוצאים לעבוד ממשיכים לקבל הטבות נלוות.
 היוצאים לעבוד זכאים לרשת ביטחון לתקופה של 36 חודשים. אם יפסיקו לעבוד או הכנסותיהם יפחתו יחזרו לקבל קצבת נכות, מבלי לעבור בדיקה מחדש.

המוסד לביטוח לאומי מעמיד לרשותכם מחשבון מקוון, שמאפשר לכם לחשב מה יהיה סכום קצבת הנכות הכללית שתקבלו בתנאים החדשים.

כדי לקבל קצבת נכות חודשית יש להגיש תביעה באמצעות טופס תביעה, בצירוף מסמכים רפואיים, אישורים על שכר ממקומות עבודה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה, בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. אדם שמצבו אינו מאפשר לו להגיש את התביעה בעצמו יכול להיעזר באדם אחר המייצג אותו. כמו כן עליו להתייצב לבדיקה רפואית בהתאם להזמנה.

 קצבת נכות באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה


קצבת עידוד
לפי החוק, נכים שיוצאים לעבוד ומשכורתם גבוהה מהסכום שנקבע, מקבלים קצבת עידוד במקום קצבת נכות. קצבת העידוד ניתנת למשך 12 חודשים, תוך פריסת רשת ביטחון למקבלי הקצבה למשך 36 חודשים.
במידה ותפסיקו לעבוד רשת הביטחון תאפשר לכם לקבל בחזרה באופן אוטומטי את קצבת הנכות שקיבלתם לפני יציאתכם לעבודה. במידה שהכנסתכם ירדה תוכלו לקבל שוב באופן אוטומטי קצבת נכות, בתנאי שאתם זכאים לה בהתאם להכנסתכם.


קצבת שירותים מיוחדים לנכים
גברים ונשים עד גיל פרישה הזקוקים לעזרה בפעולות יום-יומיות כגון רחצה והתניידות בבית, או זקוקים להשגחה כדי שלא יזיקו לעצמם או לאחרים, זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים. שיעורי הקצבה נקבעים לפי מידת תלותו של הנכה באדם אחר להתנהלות שגרתית.

הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים נעשית באמצעות טופס תביעה בצירוף מסמכים רפואיים ואחרים הנוגעים לתביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. לפני ההחלטה יבדוק את התובע רופא או איש מקצוע אחר מטעם המוסד לביטוח לאומי, ויעריך את מידת התלות.

 קצבת שירותים מיוחדים לנכים באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים


גמלה לילד נכה
ילדים נכים עד גיל 18 שאינם גרים במוסד או במשפחה אומנת, זכאים לגמלת ילד נכה לפי סוג הלקות ומידת תלותם באנשים אחרים. הזכאות לגמלה נבדקת מעת לעת ומשתנה לפי מידת תלותו של הילד. גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי.

הגשת התביעה לגמלה מתבצעת על ידי ההורה שהילד נמצא עמו, או האפוטרופוס שלו בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הילד. על התובע להגיש טופס תביעת גמלת ילד נכה בצירוף תעודות רפואיות, אישור לימודים ואישור על טיפול התפתחותי מגורם מוסמך. אם חלה החמרה במצבו של הילד ובידי התובע אישור רפואי על כך, ביכולתו לבקש דיון חוזר בתביעה.

 גמלה לילד נכה באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס תביעת גמלה לילד נכה


גמלה מיוחדת לעולה נכה
עולים חדשים שהם נכים קשים זכאים לגמלה מיוחדת בשנה הראשונה לשהותם בארץ. הגמלה המיוחדת מורכבת מגמלת שירותים מיוחדים ומקצבת נכות כללית של המוסד לביטח לאומי. בתום שנה לעלייתם נבדקת זכאותם של העולים הנכים לקצבת נכות כללית ולקצבת שירותים מיוחדים על פי התנאים הרגילים.

התביעה לגמלה מיוחדת לעולה הנכה מוגשת באמצעות טופס תביעה בצירוף מסמכים רפואיים ואחרים הנוגעים לתביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. לפני ההחלטה יבדוק את התובע רופא או איש מקצוע אחר מטעם המוסד לביטוח לאומי, ויעריך את מידת התלות.

 גמלה מיוחדת לעולה נכה באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס תביעה לגמלה מיוחדת לעולה
גמלת ניידות לנכים
אדם המוגדר מוגבל בניידות זכאי לגמלת ניידות. הגמלה כוללת הלוואות והחזר הוצאות עבור ציוד לרכב ואביזרים המקלים על הניידות, וקצבת ניידות חודשית לבעלי רכב ולחסרי רכב. להגשת תביעה לגמלת ניידות יש למלא טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות ולשלוח ללשכת הבריאות המחוזית כמפורט בטופס.
טופס התביעה לגמלת ניידות יש להגיש או לשלוח לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, בצירוף תוצאות הבדיקה לקביעת מוגבלות בניידות כפי שהתקבלו מלשכת הבריאות המחוזית. ייתכן שהתובע יתבקש להתייצב לפני ועדה רפואית שתקבע את סוג הגמלה ושיעורה.

 גמלת ניידות באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות
 טופס תביעה להטבות על פי הסכם ניידות
גמלת נפגעי עבודה
שכיר או עצמאי שאינו מסוגל לעבוד משום שנפגע בעבודתו בתאונה או ממחלת מקצוע, זכאי לדמי פגיעה. דמי הפגיעה נועדו לפצות עובד על אובדן הכנסה בפרק הזמן שלא עבד. התביעה לדמי פגיעה תוגש על ידי המעסיק מהר ככל האפשר ועד 12 חודשים מיום הפגיעה לסניף המוסד לביטוח לאומי, באמצעות טופס תביעה בצירוף תעודה רפואית על אי כושר לעבוד.

עובדים שהפגיעה פגמה בכשירותם לעבוד, זכאים לטיפול רפואי חינם. אם נגרמה להם נכות, הם זכאים לשיקום מקצועי ולקצבה או למענק לפי החלטת הוועדה הרפואית. נכה עבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה לאחר שההביטוח הלאומי הכיר בתביעה לדמי פגיעה כפגיעה בעבודה.

 נפגעי עבודה באתר המוסד לביטוח לאומי
 דמי פגיעה באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס תביעת דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה
 טופס תביעה למענק מיוחד לנפגע בעבודה
גמלה לנפגעי פעולות איבה
נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים לתגמולים כספיים ולהטבות. יש להגיש את התביעה לקבלת תגמולים באמצעות טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי בתוך שנה מיום הפגיעה, בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

עובדים סוציאלים יוצרים קשר עם הנפגעים ובני משפחותיהם מיד לאחר האירוע, ומייעצים להם בכל בעיה. נכים המתקשים בתפקוד יום-יומי זכאים למימון טיפול נפשי. מחלקת השיקום של ביטוח לאומי מטפלת בהחזר הוצאות על אובדן הכנסה והוצאות המחיה בזמן האשפוז. הנפגע זכאי להחזר הוצאות על טיפול רפואי ותרופות ולדמי החלמה רפואית. נפגע פעולת איבה שאינו כשיר לעבודה, זכאי בתקופת הטיפול לתגמול טיפול רפואי ולסיוע בשיקום.

 נפגעי פעולות איבה באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי
 המוסד לביטוח לאומי: טפסים ואישורים עבור נפגעי פעולות איבה
גמלת סיעוד
אנשים שהגיעו לגיל פרישה וזקוקים להשגחה ולעזרת אדם אחר בפעולות יום-יומיות, כגון רחצה, אכילה וניידות בבית, זכאים לשירותי סיעוד. טופס התביעה לגמלת סיעוד ישלח על ידי אדם המייצג את המבוטח לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. המתקשים במילוי טופס התביעה יכולים להיעזר בעובדי שירות הייעוץ לקשיש של הביטוח הלאומי. יש לצרף לטופס התביעה חוות דעת של הרופא המטפל ואישורים על הכנסות. שיעור הגמלה ושירותי הסיוע נקבעים לפי מידת תלותו של המבוטח בזולת. יש להדגיש, כי מבוטח הזכאי לגמלה יקבל שירותי סיעוד ולא סיוע כספי.

 שירותי סיעוד וגמלת סיעוד באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 מחלקות הייעוץ לקשיש
 טופס תביעה לגמלת סיעוד
גמלה לאסירי ציון נכים
אסיר ציון נכה זכאי לתגמול לפי אחוז נכותו. בטופס הבקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסירי ציון יש לרשום את המחלות והחבלות שנגרמו בתקופת המאסר או המעצר ולציין מהן המגבלות שנותרו עד היום. את הטופס שולחים לרשות לקביעת זכאות לתגמולים לאסירי ציון.

לאחר קבלת הטופס תבחן ועדה רפואית בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים את מצבו הרפואי של אסיר הציון ואת החמרת מצבו בשל מחלות או חבלות שנגרמו לו בתקופת המאסר. בהתאם לממצאי הוועדה ייקבע שיעור התגמול.

 תגמול לאסיר ציון נכה באתר המוסד לביטוח לאומי
 המוסד לביטוח לאומי: תחום אסירי ציון
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס בקשה להכרה לקבלת תגמולים לאסירי ציון
תגמולים למתנדבים שנפגעו בפעולות התנדבות
מתנדבים הפועלים בכפוף להפניה של גוף ציבורי מוסמך ונפגעו בפעולת ההתנדבות זכאים לתגמולים מטעם המוסד לביטוח לאומי ללא הגבלת גיל או תושבות. המתנדב הנפגע זכאי לטיפול רפואי, ואם נגרמה לו נכות, מגיעים לו תגמולים לפי החלטת הועדה הרפואית. על הגוף המפנה להתנדבות לאשר במסמך רשמי את עצם קיומה של ההפניה ואת הפרטים הנוגעים לפגיעה במתנדב. התביעה לתגמול תוגש על ידי המתנדב בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים באמצעות טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה. הגוף שהפנה את המתנדב לפעילותו יחתום בטופס במקום המעסיק.

 תגמולים למתנדבים באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה
גמלה לנפגעי תאונות
אדם שגילו יותר מ-18 ופחות מגיל פרישה ונפגע בתאונה שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים, זכאי לקצבת נפגעי תאונות אם אינו מסוגל לתפקד ולעבוד. על הנפגע לעבור בדיקה רפואית בתוך 72 שעות משעת התאונה אלא אם אישר המוסד לביטוח הלאומי אחרת.

לאחר הבדיקה הרפואית ימלא הנפגע טופס תביעה לתשלום דמי תאונה, יצרף תעודה חתומה בידי רופא ואישור על היעדרות ממקום העבודה, וישלח אותם לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו בתוך 90 יום ממועד התאונה. דמי התאונה ישולמו לכל היותר ל-90 יום, לפי החלטת הוועדה הרפואית.

 נפגעי תאונות באתר המוסד לביטוח לאומי
 סניפי המוסד לביטוח לאומי
 טופס תביעה לתשלום דמי תאונה
ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי
עומדים לפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי? חשוב להגיע מוכנים.
יש להצטייד עם כל המסמכים הדרושים.
לאחר שיוצגו הממצאים, יחליט הרופא האם יש לערוך בדיקה רפואית. בשלב זה מותר להכניס מלווה.
לאחר הדיון תקבע החלטה בהתאם למסמכים הרפואיים, הקשיים שצוינו והבדיקה שנערכה.

ייתכן ותתבקשו להציג מסמכים נוספים או לעבור בדיקות רפואיות נוספות. במקרה כזה, יישלח מכתב המפרט את בקשת הוועדה.

ערעור על החלטה
ניתן לערער על החלטת הוועדה בנוגע לגובה דרגת הנכות בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית.
יש לשלוח הערעור לסניף הביטוח הלאומי, הקרוב למקום המגורים בצירוף נימוקים.
הערעור נשמע בפני ועדה רפואית לערעורים. זו רשאית לאשר, לשנות או לבטל החלטת הוועדה הרפואית. קיימת אפשרות לקבל החזר הוצאות נלוות בגין התייצבות בוועדה.

 ערעור על החלטת הוועדות הרפואיות
נושאים במדריך זה

גמלאות וקצבאות ביטוח לאומי

רווחה ושיקום

דיור

תקשורת

בריאות

סיוע משפטי

תעסוקה ושיקום מקצועי

פטורים והנחות ממסים ותשלומים

חינוך והשכלה

עמותות וארגוני סיוע לאנשים עם מוגבלות

ניידות ונגישות

חוקים וזכויות

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
סניפי המוסד לביטוח לאומי
ריכוז הטבות בארגונים ועמותות
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
משרד הביטחון: האגף לשיקום נכים
החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון)
מחשבון לבדיקת זכאות לשתי קצבאות בו זמנית
הורדת האפליקציה הסלולרית של המוסד לביטוח לאומי
טפסים
בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות-581
הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי-580
2600 - תביעה לגמלת סיעוד
הצהרה ועדכון פרטים אישיים
טופס ערעור על החלטת ועדה עליונה
טפסים נוספים בנושא
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 28/11/2015
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של