gov.il
ד' אדר א תשע"ו 13/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   המדריך להנפקת תעודות ודרכונים   תעודות זהות   
המדריך להנפקת תעודות ודרכונים
תעודות זהות
תעודת זהות חדשה במקום תעודה שאבדה או נגנבה
להוצאת תעודת זהות חדשה במקום תעודה שאבדה או נגנבה, עקבו אחר ההוראות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לתעודת זהות או ספח לתעודת זהות בהתאם לסיבת הבקשה לחידוש.

שימו לב, קבלת תעודת זהות חדשה כרוכה בתשלום. לאחר מילוי הטופס תוכלו לבצע את התשלום ישירות דרך האתר. כמו כן, ניתן לשלם בלשכת האוכלוסין באשראי, או בצ'ק.

2. הדפיסו את הטופס המלא ואת אישור התשלום שהתקבל עם סיום תהליך התשלום.

3. אופן קבלת השירות:
עליכם לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם ולהגיש את הטופס. אם מגיש הבקשה הוא קטין, עליו להגיע אל לשכת רשות האוכלוסין וההגירה עם אחד ההורים.

4. המסמכים שעליכם להביא עמכם:
 טופס בקשה מלא כולל התצהיר בסוף הטופס
 דרכון ישראלי. אם אין, מסמך מזהה אחר ובו תמונה ברורה (תעודת חוגר, תעודת נישואין). שימו לב: רישיון נהיגה לא יתקבל כמסמך מזהה
 שתי תמונות פספורט בגודל 3.5X4.5. על התמונות להיות צבעוניות, עדכניות, זהות, באיכות גבוהה ועל רקע בהיר
 אם ביצעתם את התשלום באמצעות השירות המקוון הכלול בטופס, הביאו עמכם תדפיס של אישור התשלום.

 מידע מרשות האוכלוסין וההגירה על בקשה לתעודת זהות חדשה במקום תעודה שאבדה או נגנבה
ספח לתעודת הזהות במקום ספח שאבד או נגנב
אם אבד או נגנב רק ספח תעודת הזהות שלכם, תוכלו לעקוב אחר ההוראות הבאות להוצאת ספח חדש:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לתעודת זהות או ספח לתעודת זהות בהתאם לסיבת הבקשה לחידוש והדפיסו את הטופס המלא. תהליך הוצאת ספח חדש אינו כרוך בתשלום.

במילוי טופס מקוון אין צורך במסירת מסמכים נוספים.

2. אופן קבלת השירות:
ניתן לשלוח את הבקשה בדואר.
המבקש רשאי לבקש עבור עצמו בלבד.
במקרה של שינוי בפרטים אישיים נוכחות אישית חובה.

 מידע מרשות האוכלוסין וההגירה על בקשה לספח תעודת זהות במקום ספח שאבד או נגנב
תעודת זהות חדשה במקום תעודה בלויה
להוצאת תעודת זהות חדשה במקום תעודה בלויה עקבו אחר ההוראות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לתעודת זהות או ספח לתעודת זהות בהתאם לסיבת הבקשה לחידוש. השירות אינו כרוך בתשלום.

2. אופן קבלת השירות:
 דואר – ניתן למלא את הטופס, להדפיסו ולשלוח אותו ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם. יש לשלוח את המסמכים בדואר רשום.
 נוכחות אישית – ניתן לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם ולהגיש את הטופס

3. המסמכים שעליכם לשלוח ללשכה או להביא אתכם:
 טופס בקשה מלא
 התעודה הבלויה בשלמותה (כולל הספח)
 שתי תמונות פספורט בגודל 3.5X4.5. על התמונות להיות צבעוניות, עדכניות, זהות, באיכות גבוהה ועל רקע בהיר

 הדפסת טופס הבקשה בגרסת PDF
 מידע מרשות האוכלוסין וההגירה על בקשה לתעודת זהות חדשה במקום תעודה בלויה
ספח חדש לתעודת הזהות במקום ספח בלוי
להוצאת ספח חדש לתעודת הזהות במקום ספח בלוי עקבו אחר ההוראות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לתעודת זהות או ספח לתעודת זהות בהתאם לסיבת הבקשה לחידוש. השירות אינו כרוך בתשלום.

2. אופן קבלת השירות:
 דואר – ניתן למלא את הטופס, להדפיסו ולשלוח אותו ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם. מומלץ לשלוח את המסמכים בדואר רשום.
 נוכחות אישית – ניתן לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם ולהגיש את הטופס

3. המסמכים שעליכם לשלוח ללשכה או להביא איתכם:
 טופס בקשה מלא
 ספח תעודת הזהות הנוכחית

 הדפסת טופס הבקשה בגרסת PDF
 מידע מרשות האוכלוסין וההגירה על בקשה לספח תעודת זהות חדש במקום ספח בלוי
תעודת זהות חדשה עקב שינוי בפרטים האישיים
בכל מקרה של שינוי במצבכם המשפחתי (נישואים, גירושים וכו') הדורש גם שינוי של שם המשפחה כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות, תתבקשו להוציא תעודת זהות חדשה.

שימו לב, אם ברצונכם לעדכן את מצבכם המשפחתי אולם ללא שינוי שם המשפחה עליכם להוציא רק ספח חדש לתעודת הזהות.

להוצאת תעודת זהות חדשה בעקבות שינוי בשם המשפחה או ספח חדש בעקבות שינוי במצב המשפחתי עקבו אחר ההוראות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לתעודת זהות או ספח לתעודת זהות בהתאם לסיבת הבקשה לחידוש. השירות אינו כרוך בתשלום.

2. אופן קבלת השירות:
עליכם לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם ולהגיש את הטופס.

3. המסמכים שעליכם להביא איתכם:
 טופס בקשה מלא
 התעודה הנוכחית בשלמותה (כולל הספח)
 דרכון ישראלי
 תעודה ציבורית מקורית המעידה על השינוי בפרטים האישיים (תעודת נישואים, גירושים)
 תמונת פספורט בגודל 3.5X4.5. על התמונה להיות עדכנית, באיכות גבוהה ועל רקע בהיר

 מידע מרשות האוכלוסין וההגירה על בקשה לתעודת זהות חדשה בעקבות שינוי פרטים אישיים
ספח חדש לתעודת הזהות עקב שינוי בפרטים האישיים
להוצאת ספח חדש לתעודת הזהות בעקבות שינוי במצב המשפחתי עקבו אחר ההוראות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון בקשה לתעודת זהות או ספח לתעודת זהות בהתאם לסיבת הבקשה לחידוש. השירות אינו כרוך בתשלום.

2. אופן קבלת השירות:
 דואר – ניתן למלא את הטופס, להדפיסו ולשלוח אותו ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם. מומלץ לשלוח את המסמכים בדואר רשום.
 נוכחות אישית – ניתן לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם ולהגיש את הטופס

3. המסמכים שעליכם לשלוח ללשכה או להביא איתכם:
 טופס בקשה מלא
 ספח תעודת הזהות הנוכחי
 דרכון ישראלי
 תעודה ציבורית מקורית המעידה על השינוי בפרטים האישיים (תעודת נישואים, גירושים)

 מידע מרשות האוכלוסין וההגירה על בקשה לספח תעודת זהות חדש בעקבות שינוי פרטים אישיים
 מידע על הוצאת ספח חדש בעקבות רישום נולד במדריך לרישום יילוד
שינוי כתובת בתעודת הזהות
להוצאת ספח חדש לתעודת הזהות בעקבות שינוי כתובת עקבו אחר ההוראות הבאות:
1. מלאו את הטופס המקוון הודעה על שינוי מען. השירות אינו כרוך בתשלום.

2. אופן קבלת השירות:
 דואר – ניתן למלא את הטופס, להדפיסו ולשלוח אותו ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם הנוכחי או בכתובתם החדשה. מומלץ לשלוח את המסמכים בדואר רשום.
 נוכחות אישית – ניתן לגשת אישית ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה באזור מגוריכם הנוכחי או בכתובתם החדשה ולהגיש את הטופס.


3. המסמכים שעליכם לשלוח ללשכה או להביא אתכם:
 טופס בקשה מלא
 ספח תעודת הזהות הנוכחי
 בשינוי כתובת לאילת חובה להגיע לסניף רשות האוכלוסין וההגירה באילת עם מסמכים המעידים על מקום המגורים החדש
 בשינוי כתובת לישובים קהילתיים וקיבוצים יש לצרף אישור ממזכיר הישוב או הקיבוץ על השינוי
 בשינוי כתובת לכתובת ההורים או לכתובת הורי בן/בת הזוג, חובה לקבל הסכמת ההורים או הורי בן/בת הזוג בהתאם למפורט בטופס הבקשה.
נושאים במדריך זה

תעודת לידה

תעודת מעבר

תעודת זהות ראשונה

בירור פרטים על נוסע - כניסות ויציאות מהארץ

תעודות זהות

תמצית רישום

דרכונים

בקשה לבירור מען או שם

דרכון ביומטרי חכם

תעודת פטירה

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
טפסים
בקשה לקבלת ספח תעודת זהות
תעודת זהות במקום תעודת זהות אבודה/גנובה
ספח לתעודת זהות במקום בלויה
תעודת זהות במקום תעודה בלויה
טפסים נוספים בנושא
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 13/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
בקשה לתעודת זהות חליפית במקום תעודה שאבדה
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של