gov.il
כ"ט שבט תשע"ו 08/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   מדריכים   מדריך לרישוי כלי ירייה   מדריך רישוי כלי ירייה לאדם פרטי   חידוש רישיון כלי ירייה   
מדריך רישוי כלי ירייה לאדם פרטי
חידוש רישיון כלי ירייה
מועד חידוש הרישיון
אם יש בבעלותם כלי ירייה עליכם לדאוג לכך שרישיון כלי הירייה שברשותכם תקף. הליך חידוש הרישיון חייב להסתיים לפני מועד פקיעת הרישיון. אם תאחרו בחידוש הרישיון תיאלצו להפקיד את הנשק במשטרה ולהגיש בקשה מחודשת לבדיקת זכאותכם לרישיון. החזקת כלי ירייה ללא רישיון היא עברה פלילית, שדינה בחוק מאסר בפועל.

אפשר לחדש רישיון כלי ירייה 3 חודשים לפני פקיעת הרישיון, ויש לסיים את כל דרישות החידוש עד תאריך פקיעת הרישיון. טופסי החידוש יישלחו אליכם על פי הפרטים והנתונים המופיעים במחשב המשרד לביטחון פנים, ולכן חובה עליכם לעדכן בכל שינוי בכתובת המגורים שלכם את המשרד לביטחון פנים או את רשות האוכלוסין וההגירה עד 4 חודשים לפני תאריך פקיעת הרישיון. אם לא קיבלתם את טופסי החידוש, עליכם לפנות לפקיד הרישוי בלשכה הקרובה למקום מגוריכם.
תהליך חידוש רישיון כלי ירייה
לאחר שתקבלו את טופסי החידוש בדואר, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:
 לשלם את אגרת הרישיון בבנק הדואר או באינטרנט, באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.
 למלא הצהרת בריאות ולהחתים את רופא המשפחה.
 למלא את כתב ההסכמה ולחתום עליו.
 לבצע בדיקת תקינות ואימון בירי במטווח מורשה.

 תשלום עבור חידוש רישיון לנשיאת כלי ירייה
 הצהרת בריאות
 רשימת מטווחים מורשים
 כתב הסכמה
רישיון זמני ורישיון קבוע
לטופסי החידוש מצורף רישיון זמני ל-60 יום, שיהיה תקף לאחר שתעמדו בדרישות החידוש, ובצמוד לאישור שתקבלו על בדיקת כלי הירייה וההדרכה. את הרישיון הזמני יחליף רישיון קבוע שיישלח אליכם בתוך 60 יום מסיום תהליך החידוש. אם לא קיבלתם את הרישיון הקבוע עד 30 יום לפני פקיעת הרישיון הזמני, אנא פנו לפקיד הרישוי בלשכת הרישוי הקרובה למקום מגוריכם.

 לשכות המטפלות ברישוי כלי ירייה
חידוש רישיון כלי ירייה לאחר המועד
אם לא חידשתם את רישיון כלי הירייה שברשותכם במועד, המשרד לביטחון פנים מאפשר לכם לחדש את הרישיון עד 6 חודשים מיום פקיעת הרישיון, בתוספת תשלום נוסף, בסך גובה אגרת רישוי לשנה אחת.

אם לא חידשתם את הרישיון עד מועד הפקיעה, תיאלצו להפקיד את כלי הירייה במשטרת ישראל, ורק לאחר מכן תוכלו לחדש את רישיונו, כל עוד לא עברו שלוש שנים מיום פקיעת הרישיון. חידוש הרישיון לאחר המועד כרוך בתוספת תשלום, כפי שמתפרסם בטבלת האגרות של משרד הפנים (pdf). גובה התשלום נקבע בהתאם למשך הזמן שעבר מפקיעת המועד.

אם עברו יותר משלוש שנים מיום פקיעת הרישיון, תחויבו בתקופת צינון של 3-6 שנים בטרם תוכלו לחדש את הרישיון.

 טבלת האגרות של משרד הפנים (pdf)
החזקת כלי ירייה ללא רישיון תקף
אם פג תוקף הרישיון, מכל סיבה שהיא, עליכם להפקיד את כלי הירייה במשטרת ישראל, ולפנות לפקיד הרישוי בלשכה הקרובה למקום מגוריכם. החזקת נשק ללא רישיון תקף היא עברה פלילית, שעלולה להביא לצעדים הבאים:
 פתיחת תיק פלילי
 חקירה במשטרת ישראל
 עיכוב יציאה מהארץ
 עיכוב קבלת שירותים ממשרד הפנים
 קנסות מנהליים
 פנייה לערכאות משפטיות
 איסור על השתתפות במכרזים ממשלתיים
נושאים במדריך זה

זכאות לרישיון כלי ירייה

הכשרה לצורך החזקת כלי ירייה

הליך קבלת רישיון לכלי ירייה

חידוש רישיון כלי ירייה

האם דף זה עזר לך?       כן   לא

   
עזרה וכלים
לשכות רישוי כלי ירייה
טפסים
הצהרת בריאות לרישוי כלי ירייה
שערי מטבע חוץ
עדכון אחרון: 08/02/2016
דולר ארה''ב3.564
אירו4.6786
ליש''ט5.5284
מחשבון המרת מט''ח
תשלומים
מדריכים
מכרזים
דרושים בשירות המדינה
שירות התעסוקה
W3C-WAI העמוד עומד בקריטריונים לרמה 1 לפי הנחיות הנגישות של