gov.il
א' אדר א תשע"ו 10/02/2016
عربي English
ממשל זמין לילדים
חיפוש:
gov.il
בכל אתרי הממשלה
חפש
עמוד הבית
משרדים ורשויות
נושאים
קהלי יעד
מדריכים
שירותים בקליק
gov.il Welcome to the Israel Government Portal gov.il
 עמוד הבית   שאלות ותשובות   איתור גוש-חלקה   
לא מצאתם מידע
צרו קשר
שאלות ותשובות
 איתור גוש-חלקה 
 
כיצד מזמינים נסח רישום מקרקעין (נסח טאבו)? 
  נסח רשמי וחתום (נסח טאבו) אפשר להזמין באחת משתי הדרכים הבאות:
1. באחת מלשכות רישום מקרקעין בשעות קבלת קהל תמורת תשלום אגרה
2. באינטרנט - בהזמנת נסח רשמי באמצעות אחד הזכיינים שבחר משרד המשפטים, תמורת תשלום אגרה ועמלה:
 קו מנחה – שירותי מידע ותקשורת בע"מ
 חברת  הדואר
 בי.די.אי – ביזנס דאטה ישראל בע"מ

אפשר לצפות במידע מפנקסי המקרקעין באמצעות שירות התשלומים הממשלתי או אחד הזכיינים הנ"ל. המידע המופק דרך שירות התשלומים או דרך הזכיינים אינו נסח רישום רשמי (נסח טאבו) בעל תוקף משפטי.

המידע המתקבל באמצעות השירות הוא כמפורט להלן:
 מידע רגיל - מידע מלא על חלקה או דירה בבית משותף
 מידע היסטורי - מידע מלא כולל רשומות היסטוריות ממוחשבות
 מידע חלקי - מידע על נכס שבו מעל 50 מוטבים אשר מתייחס לזכות קניינית אחת בלבד (בעלות או חכירה)
 מידע מרוכז - מידע על בית משותף המכיל מידע חלקי ומרוכז על כל הדירות בבית המשותף.

שימו לב:
 צפייה במידע כרוכה בתשלום מקוון של אגרה למשרד המשפטים.
 קבלת המידע באמצעות זכיין כרוכה בתשלום עמלה לזכיין עבור השירות, בנוסף לאגרה המשולמת למשרד המשפטים.

אם יוזמן נסח רשמי דרך זכיין בתוך שעה ממועד הצפייה במידע באמצעות אותו זכיין, תופחת אגרת הצפייה ששולמה קודם לכן מתשלום האגרה עבור שירות זה. לא ניתן לקבל שירות זה באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.

לשאלות בנושא רישום מקרקעין ניתן לפנות לאגף לרישום מקרקעין במשרד המשפטים.
 
מה עושים כאשר המערכת לאיתור גוש-חלקה מאפשרת לבחור ביישוב, אך לא ברחוב מסוים?
 
  עם הכניסה למערכת והקלדת האות הראשונה של שם היישוב, נפתח חלון שבו ניתן לסמן את מקום המגורים. לאחר סימון היישוב יש להמתין מספר שניות לרענון הדף, עד להופעת המילים יש לבחור רחוב בשדה הרחוב. רק לאחר סימון הרחוב והזנת מספר הבית יש ללחוץ על כפתור אתר.
 
מדוע מתקבלת במערכת איתור גוש-חלקה ההודעה "לא נמצא"? 
  הנתונים המתקבלים בביצוע חיפוש במערכת איתור גוש-חלקה באתר gov.il לקוחים ממאגר הנתונים של המרכז למיפוי ישראל.

אם נתקלתם בשגיאה בפרטים או בפרטים חסרים, יש לפנות בנושא למרכז למיפוי ישראל בכתובת: Aviayet@mapi.gov.il
 
  
האם דף זה עזר לך?       כן   לא